IMKERIJ ZoemZoem welkom
Home Imkerij ZoemZoem Nieuws Bijen houden Scholing

Vroeger

Vroeger was het houden van bijen een belangrijke activiteit om het gezinsinkomen te verbeteren. Boeren hadden vaak naast hun veestapel en akkerland bijen voor de honing. Deze honing was meestal voor eigen gebruik maar werd ook in de omgeving te koop aangeboden. Er zijn in Nederland maar enkele imkers die bijen houden om in hun onderhoud te voorzien. De meeste imkers houden bijen tegenwoordig als hobby. In Nederland zijn circa 7000 hobby imkers. Zij hebben gemiddeld 4 volken. Het houden van bijen is voor de agrarische sector van groot belang. Dit in verband met het verkrijgen van vruchten en zaden. Veel imkers verhuren hun bijen aan fruittelers.


Wat beweegt iemand om bijen te houden?

Bijen houden is synoniem voor “iedere dag je bewust zijn van de natuur om je heen”.  Vanuit die wetenschap gaat men zich vaak afvragen hoe kan ik een bijenvolk verzorgen? Een kennismakingscursus bijenhouden (ca..4 lessen) kan een aardige opstap zijn om enige kennis van een bijenvolk te verkrijgen. Heeft men de smaak dan te pakken en wil men (nog) meer weten van de honingbij dan is een basiscursus bijenhouden de beste manier om mee te starten.


Wat gebeurd er met je als je bijen gaat houden?

Het vergroot je aandacht voor de natuur in het algemeen. Je gaat in wezen kijken door de ogen van een bij. Je wil steeds meer weten van de honingbij en alles er omheen. Het observeren van een bijenvolk geeft een schitterend beeld van de activiteit van de bijen. Door met bijen bezig te zijn groeit de behoefte naar kennis van al wat groeit en bloeit.


De bijenhoudersvereniging

Imkers kunnen hun hobby individueel beoefenen maar ook in verenigingsverband. Vereniging organiseren informatie bijeenkomsten en cursussen. Sommige verenigingen hebben een bijenstal Vooral voor mensen die geen gelegenheid hebben om bijen thuis te houden.


Bijen zijn verzamelaars van nectar die zij omzetten tot honing. Het oogsten van honing is een leuke activiteit.

Het houden van bijen vraagt tijd. Maar de mate waarin hangt af van de hoeveelheid volken die men heeft. In het voorjaar en zomer dient men de volken te controleren en naar behoefte bij te sturen. In de winter zijn de bijen in rust. Dat is de tijd voor het grote onderhoud en voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.


Bent U geïnteresseerd in deze hobby laat U zich dan uitvoerig voorlichten door een imker.

Op deze website zijn veel adressen voorhanden.