IMKERIJ ZoemZoem welkom
Home Imkerij ZoemZoem Nieuws Bijen houden Scholing

Imkerij ZoemZoem probeert de informatie op deze website actueel en correct te houden.Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Voor deze eventuele foutieve of onvolledige informatie aanvaart zij dan ook geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid


Alle informatie op deze website wordt aangeboden 'zoals het is' en 'zoals het beschikbaar is' zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden.


Informatie en of afbeeldingen die zijn overgenomen vanuit andere website’s hebben enkel doel om derden te informeren.

Wanneer de auteur dit niet op prijs stelt, dient met contact op te nemen met de webmaster.


Imkerij ZoemZoem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website(s) of delen daarvan.

Imkerij ZoemZoem behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website(s) als in deze disclaimer, aan te brengen.

Tenzij bij de informatie of afbeeldingen anders is aangegeven is kopiëren en of gebruik van informatie van onze website(s) is toegestaan, mits het gebruik bestemd is voor niet-commerciële activiteiten. Een bronvermelding wordt op prijs gesteld.


Alle genoemde trademarks en registered trademarks zijn intellectueel eigendom van hun respectievelijke eigenaren.


Op bovengenoemde, alsmede alle eventueel niet genoemde, zaken, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen moeten worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter. In het geval bepalingen geheel of gedeeltelijk buiten werking worden gesteld, worden die bepalingen overeenkomstig de juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen van kracht.


09-12-2007.